Tháng Tư 25, 2022

Day

Thực hiện Kế hoạch 596/KH-ĐHQB ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Giải Bóng chuyền Trường Đại học Quảng Bình mở rộng tranh cup Dell lần thứ nhất năm 2022 được tổ chức từ ngày 22/4/2022 đến 24/4/2022. Mục đích của giải chào mừng...