Tháng Sáu 2, 2022

Day

Hưởng ứng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình đã đăng ký các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi. Trong đó, có 03 ý tưởng, dự án đạt giải. Đặc biệt, dự án: “Phát triển sản phẩm mật ong...