Tháng Sáu 20, 2022

Day

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-ĐHQB ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Quảng Bình về việc thành lập đội tuyển tham gia thi đấu bóng bàn Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình năm 2022, tham dự giải lần này Trường Đại học Quảng Bình có 07 VĐV với đầy đủ tất...