Tháng Ba 13, 2023

Day

Tối ngày 09/3/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam và Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình đối thoại thanh niên về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái...