Tháng Tư 12, 2023

Day

Sáng ngày 9/4/2023, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình, Trung ương Đoàn – Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên năm 2023. Tại Ngày hội, 20 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển sinh, tuyển dụng...