Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình”

Ngày 19/5/2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình”. Tham dự hội nghị nghiệm thu có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch Quảng Bình và các thành viên trong hội đồng khoa học cấp cơ sở.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với hoạt động sinh kế của người dân theo định hướng phát triển bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải.

Phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ tập trung vào địa bàn 4 xã: Gia Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) và Hồng Thuỷ, Hoa Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ). Đây là các xã chiếm phần lớn diện tích phá Hạc Hải và có hoạt động sinh kế của người dân gắn liền với khu vực này.

Được thực hiện từ tháng 8 năm 2021 đến nay nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung theo tiến độ thực hiện. Cụ thể: Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung chính của nhiệm vụ, gồm 3 chương: Tổng quan về du lịch sinh thái gắng với sinh kế bền vững, tổng quan về du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải.

Tại buổi nghiệm thu các đại biểu đã đánh giá rất cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ. Bên cạnh đó các thành viên hội đồng nghiệm thu cũng đã đóng góp các ý kiến, phân tích và làm rõ hơn các nội dung mà nhiệm vụ đã thực hiện. Thay mặt cơ quan chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu một cách nghiêm túc tất cả các ý kiến tại hội nghị cũng như những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, từ đó chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Phan Nữ Ý Anh – Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tại buổi nghiệm thu

ThS. Trần Đình Hiệp – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu

ThS. Hà Minh Tuân – TP. Kế hoạch và phát triển du lịch, Sở Du lịch – Phản biện 1, nhận xét đề tài

TS. Trần Thị Thu Thủy – Trưởng Bộ môn cơ sở, Khoa Kinh tế – Du lịch, Trường ĐH Quảng Bình, nhận xét đề tài