Chúc mừng NCS Nguyễn Duy Linh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, tại khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử và Máy tính – Trường Đại học Ulsan – Hàn Quốc, NCS Nguyễn Duy Linh – GV khoa Kỹ thuật – CNTT Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Hệ thống giám sát mắt người lái xe dựa trên các kiến trúc mạng nơron nhân tạo nhỏ gọn cho các thiết bị tính toán thấp” (Driver Eye Status Monitoring System Based on Lightweight Convolutional Neural Network Architectures for Low-computing Devices). Nghiên cứu này nhắm vào việc đề xuất các mạng nơron nhân tạo nhỏ gọn để phát hiện và phân loại trạng thái mắt áp dụng trong các hệ thống giám sát và cảnh báo ngủ gật cho người lái xe. Đồng thời, nghiên cứu cũng đề xuất bộ dữ liệu cho việc phát hiện vị trí mắt người trong ảnh sử dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính.

NCS Nguyễn Duy Linh

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, NCS Nguyễn Duy Linh đã có 7 bài báo tạp chí quốc tế SCI/SCIE trong đó có 4 bài đã xuất bản và 3 bài đang trong quá trình xem xét, 41 bài báo hội nghị quốc tế và 2 bài báo tạp chí trong nước. NCS Nguyễn Duy Linh cũng đã trình bày các nghiên cứu của mình tại nhiều hội thảo quốc tế ở nhiều nước trên thế giới.

NCS. Nguyễn Duy Linh và Giáo sư Kang-Hyun Jo (Giáo sư hướng dẫn)

Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Duy Linh, chúc anh thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Một số hình ảnh khác trong buổi bảo vệ luận án: