Tháng Tám 25, 2023

Day

Sáng ngày 25/8/2023 tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội nghị hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên” Hội nghị do đồng chí Lê Minh Hoan...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ     Hai 28/8   7h30 Nhận học sinh nhập học K65 Theo kế hoạch P. Hội thảo, TTHL P. Đào tạo 8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH 14h00 Họp...