Chúc mừng nhóm đề tài đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Chiều 10/11, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

Giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học. Thông qua giải thưởng này, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học được đẩy mạnh, đồng thời cũng là động lực gợi mở cho sinh viên những hướng đề tài mới, phát huy tính năng động, sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Nhóm nghiên cứu đạt giải Nhất giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường năm học 2022-2023

Theo Ban tổ chức, giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cơ sở giáo dục đại học từ cấp khoa, trường của 103 các cơ sở giáo dục đại học với gần 10.000 đề tài tham gia.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được 481 đề tài thuộc 06 lĩnh vực KH&CN của 103 cơ sở giáo dục đại học đăng ký tham gia.

Năm nay, Trường Đại học Quảng Bình đạt được 01 giải Khuyến khích với đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cháy dựa trên camera” do sinh viên Hoàng Văn Thắng và Phạm Xuân Hòa (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin) thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Văn Thành.

Xin chúc mừng nhóm thực hiện đề tài và Thầy hướng dẫn. Kết quả này chính là minh chứng cho năng lực nghiên cứu khoa học của không chỉ nhóm thực hiện đề tài mà còn là đại diện cho sự nỗ lực của toàn thể sinh viên, giảng viên của Nhà trường.