Tháng Năm 29, 2024

Day

Ngày 29 tháng 5 năm 2024 Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023- 2024. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Võ Khắc Sơn, TS. Dương Thị Ánh Tuyết – Phó Hiệu...
Ngày 27/5/2024, thực hiện hợp đồng tư vấn ngày 29/6/2022 giữa tổ chức CRS và Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường đã tổ chức chương trình giao lưu giữa ba trường đại học về nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên tại Giảng đường B3. Các đại biểu...