Lịch công tác – Tuần 11. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

22/10

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Phòng CTSV VC văn phòng và VC phụ trách các bộ phận của Phòng CTSV Phòng CTSV CB Lưu trữ
9h00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về lĩnh vực Nội vụ tỉnh Quảng Bình Hiệu trưởng Hội trường UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh
14h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc TT Đào tạo TX VC văn phòng và VC phụ trách các bộ phận của TT Đào tạo TX TT Đào tạo TX CB Lưu trữ
Ba

23/10

8h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Khoa Ngoại ngữ Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ CB Lưu trữ
14h00 Họp nhóm giảng viên tham gia giảng dạy Dự án Access GV Khoa Ngoại ngữ; CB Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 3 TP. QLKH&HTQT
14h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Khoa LLCT Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Khoa LLCT Khoa LLCT CB Lưu trữ
15h30 Họp Hội đồng tuyển sinh lưu HS Lào học Tiếng Việt dự bị (Diện tự túc kinh phí) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ

24/10

8h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Khoa KT-DL Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Khoa KT-DL Khoa KT-DL CB Lưu trữ
8h30 Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra công tác GD chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên Đại diện BGH; Lãnh đạo và VC Phòng CTSV, Bí thư Đoàn Trường, CT Hội SV Phòng họp tầng 3 PHT. Mai Thị Liên Giang
8h30 Họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình PHT. Nguyễn Đức Vượng Văn phòng Liên hiệp hữu nghị tỉnh Chủ tịch LHHN Tỉnh
14h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Khoa ÂN-MT Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Khoa ÂN-MT Khoa ÂN-MT CB Lưu trữ
Năm

25/10

7h30 Tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2018 PHT. Nguyễn Đức Vượng; Đ/c Phan Văn Thành (P.QLKH&HTQT) Khách sạn Sài Gòn (QB) Sở Ngoại vụ
8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH

 

8h00 Chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 (đợt 2) Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban chấm thi
8h00 Lễ Khai giảng năm học 2018-2019  Trường Cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Đại diện BGH Trường Cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Ban Tổ chức
9h00 Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp CĐ Mầm non (Đặt tại H. Quảng Ninh) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
9h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Khoa KHXH và  Khoa SP TH-MN Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Khoa KHXH,  Khoa SP TH-MN Khoa KHXH,  Khoa SP TH-MN CB Lưu trữ
14h00 Họp BCH Đảng bộ tháng 10/2018 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 BT Đảng ủy
14h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc Đoàn TN và Hội SV Văn thư và VC phụ trách các bộ phận Đoàn TN và Hội SV Văn Phòng Đoàn TN và Hội SV CB Lưu trữ
Sáu

26/10

7h30 Thông báo kết quả kiểm toán năm 2017 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Trưởng đoàn KT
8h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc TT NCASEAN và TT Học liệu VC văn phòng và VC phụ trách các bộ phận của TT NCASEAN, TTHL VP. TT NCASEAN và TTHL CB Lưu trữ
8h00 Lễ trao bằng Thạc sỹ khóa T11/2015, chuyên ngành xây dựng Cầu- Hầm Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 4 Ban Tổ chức
8h00 Tập huấn giảng dạy chuyên đề Giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn (Cả ngày) Theo Kế hoạch và đại diện CRS Phòng Tự NC của GV, TT Học liệu Ban Tổ chức
9h30 Kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác Đoàn, Hội, công tác thanh niên, công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV Đoàn KT của Bộ GD&ĐT, TW , Đại diện Tỉnh Đoàn; BGH; Lãnh đạo Phòng CTSV, Bí thư Đoàn Trường, CT Hội SV, TC-HC, KT trưởng Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo
14h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc

Ban QLDAXD

VC văn phòng và VC phụ trách các bộ phận của Ban QLDAXD Ban QLDAXD CB Lưu trữ
Bảy

27/10

14h00 Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018” PHT. Nguyễn Đức Vượng Trung tâm Văn hóa-Thông tin, tỉnh Thừa Thiên-Huế Bộ GD-ĐT
CN

28/10

Lịch công tác – Tuần 11