Lịch công tác – Tuần 18. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/12

7h00 Tập huấn “Tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non” BGH và các thành viên theo Kế hoạch Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban tổ chức
8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Ban TV Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh làm việc với Đảng ủy Trường về công tác Đảng năm 2018 Đảng ủy Khối, BCH Đảng bộ Trường Phòng họp tầng 3 Đảng ủy Khối
16h45 Triển khai giảng dạy lớp Tiếng Anh ACCESS GV, SV lớp ACCESS Phòng A106 Nhóm Dự án
Ba

11/12

7h30 Tập huấn về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập

(Cả ngày)

Theo Quyết định Hội trường tầng 6, Sở Nội vụ Sở Nội vụ
8h00 Hội thảo Khoa học: “Giải tích toán học và ứng dụng trong phương trình vi phân, phương pháp đạo hàm riêng” Khách mời, GV Bộ môn Toán Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa TN-KT Ban Tổ chức
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Mai Thị Như Hằng (HOÃN) Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ

12/12

8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Trần Văn Cường Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
9h15 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Hoàng Tuấn Nhã
Theo Quyết định
Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu
Chủ tịch HĐ
10h30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Phạm Xuân Hậu Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h30 Hội nghị Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 Thành viên HĐ Trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng Trường
Năm

13/12

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo (02 ngày) PHT. Nguyễn Đức Vượng, Đ/c Phan Văn Thành (QLKH&HTQT) Hội trường Viễn thông Quảng Bình Sở TT&TT
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của CN. Hoàng Văn Tám Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
15h30 Nghiệm thu đề tài SKKN cấp cơ sở của CN. Nguyễn Thị Ngọc Huyền Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Sáu

14/12

 

8h00

Hội nghị rà soát nội dung công tác tuyển sinh năm 2019 Hiệu trưởng, Phó Phòng ĐT Hoàng Văn Dũng. VC Nguyễn Phi Long (ĐT) Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Bộ Giáo dục-Đào tạo
8h00  Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị TW 8, Khóa XII của Đảng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (BGH) Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Ban Tổ chức
14h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (BGH) Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Ban Tuyên giáo TW
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Bùi Khắc Hoài Phương Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
15h30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Mậu Thành Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, T2 TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Bảy

15/12

 

8h00

14h00
CN

16/12

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 18