Kế hoạch khảo sát Tin học, Ngoại ngữ, Thể lực của sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/KH-khảo-sát-SV-5-tốt-2017_2018.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]