Lịch công tác – Tuần 36. Năm học 2018-2019 (Có thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

15/4

8h00 Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Cả ngày)
14h00
Ba

16/4

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
15h00 Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2019 Trưởng, phó đơn vị; toàn thể thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng

17/4

7h30 Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Quảng Bình” Khách mời; BGH; Trưởng, phó đơn vị; Trưởng Bộ môn; Giảng viên không có giờ lên lớp Phòng Hội thảo tầng 2 và phòng tự NC của SV, TT Học liệu Ban Tổ chức
14h00 Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” năm 2019 tại Tỉnh Quảng Bình PHT. Mai Thị Liên Giang Hội trường tầng 2, Văn phòng Sở VH-TT tỉnh QB Sở VH-TT
 

14h00

Nhà trường làm việc với chủ phòng trọ (TK15-Bắc Lý) Lãnh đạo Trường, Trưởng Phòng CTSV, Công an Phường Bắc Lý, chủ phòng trọ, GV chủ nhiệm và 02 sinh viên Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
14h30 Họp thẩm định thanh lý tài liệu tại TT Học liệu Theo Quyết định số 533/QĐ-ĐHQB (1/4/2019) Phòng Hành chính, TT Học liệu PHT. Nguyễn Đức Vượng
Năm

18/4

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
14h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị phục vụ Hội đồng  thẩm định Đề án mở mã ngành đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh Ban Phục vụ, Ban XD chương trình, Đoàn KT các điều kiện đảm bảo Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
14h00
Sáu

19/4

8h00 Lễ Kỷ niệm Ngày sách Việt Nam Theo Kế hoạch số 577/KH-ĐHQB (08/4/2019) Phòng Hội thảo, TT Học liệu Ban Tổ chức
8h00 Hội thảo góp ý Dự thảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo quy định mới Hiệu trưởng và Đ/c Đoàn Kim Phúc PTP. TC-HC Đại học Đà Lạt Bộ GD-ĐT
14h00  

 

Bảy

20/4

8h00 Khai mạc Hội thi “Tìm kiếm tài năng tin học trẻ Trường ĐH Quảng Bình lần thứ II” Theo Kế hoạch số 488/KH-ĐHQB (25/3/2019) Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ chức
16h00 Bế mạc và trao giải Hội thi “Tìm kiếm tài năng tin học trẻ Trường ĐH Quảng Bình lần thứ II” Theo Kế hoạch số 488/KH-ĐHQB (25/3/2019) Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ chức
CN

21/4

7h00 Đoàn công tác Trường đi làm việc tại các tỉnh của nước CHDCND Lào Theo Quyết định CHDCND Lào PHT. Nguyễn Đức Vượng
14h00  

 

Lịch công tác – Tuần 36