You are currently viewing Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2019

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2019

Thực hiện công tác Tự đánh giá (TĐG) cơ sở giáo dục (CSGD) định kỳ hằng năm, vào lúc 15h00 ngày 16/4/2019, tại Phòng họp tầng 4, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác TĐG CSGD năm 2019.

Hội nghị do PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Đến dự có đầy đủ thành viên Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các Nhóm công tác chuyên trách và trưởng, phó các đơn vị trong Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua các Quyết định có liên quan, quán triệt chủ trương thực hiện công tác TĐG CSGD, phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng và các Nhóm chuyên trách.

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng – Hiệu trưởng, chỉ đạo Hội nghị

Sau ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Hoàng Dương Hùng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG, TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng ĐBCLGD, Ủy viên trực HĐ trình bày tóm tắt những nội dung chính của Thông tư 12/2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện TĐG CSGD. Đây là năm đầu tiên Trường ĐHQB triển khai công tác TĐG CSGD theo TT 12/2017 sau khi được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định CLGD vào tháng 5/2018, vì vậy Hội nghị đã thảo luận và thống nhất triển khai một số nội dung cụ thể, nghiên cứu sâu nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn theo các văn bản hướng dẫn TĐG CSGD của Cục QLCL để chuẩn bị cho các đợt tập huấn tiếp theo, nhằm hoàn thiện tốt kế hoạch TĐG CSGD của Trường năm 2019.

TS. Trương Thị Tư – Trưởng Phòng ĐBCLGD phát biểu tại Hội nghị

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị: