Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

Thông báo về việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên tại các khoa. Chi tiết xem file đính kèm

1-TB ve viec nghiem thu de tai SV

2- Mau NCKH SV