Lịch công tác – Tuần 4. Năm học 2019-2020 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

9/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa KHXH Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa LL Chính trị Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa
14h00 Khảo sát chuyên môn giảng dạy chuyển ngạch giảng viên GDTC, Khoa GDTC-QP Ban Khảo sát và ứng viên GĐ C204 và Phòng họp tầng 3 Trưởng ban
14h30 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT HTSV&KN Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Giám đốc TT
Ba

10/9

9h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Phòng QLKH&HTQT Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC, LĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Sở Nội vụ làm việc với Nhà trường Sở NV; Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng phó Phòng TC-HC; Khoa N-L-N  Phòng họp tầng 2, Sở Nội vụ, (72 Ngô Quyền) Sở Nội vụ
15h30 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa KHTN Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa

11/9

8h00 Hội nghị CC,VC, người LĐ năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo

 

Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CBVC, LĐ của Phòng Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng
8h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa SP TH-MN Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
9h00 Giao ban lớp trưởng các khóa Toàn thể lớp trưởng các khóa 58,59,60,61 Giảng đường B3 Phòng CTSV
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa KT-DL Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa
15h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT TH-NN Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Giám đốc TT
Năm

12/9

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT Học liệu Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm Phòng hội thảo tầng 2, TT Học liệu Giám đốc TT
9h30 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa GDTC-QP Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
9h30 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT NC ASEAN Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm Phòng hội thảo tầng 2, TT Học liệu Giám đốc TT
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Phòng Quản trị Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC, LĐ của Phòng Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Phòng
Sáu

13/9

8h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa AN-MT Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
14h00 Tổng kết hoạt động Ban TT nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 Ban Thường vụ Công đoàn, Ban TT nhân dân Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa Ngoại ngữ Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
Bảy

14/9

8h00 Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng Hiệu trưởng Hội trường F

Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

Ban Tổ chức
14h00  

 

CN            15/9 8h30 Lễ Khai giảng và nhập học cao học khoa 39 LK với Trường ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng Lãnh đạo Trường; Ph.QLKH&HTQT, Ph. KT-TC và học viên Phòng họp tầng 4 Trường ĐH Kinh tế
14h00  

 

Last Updated on 12 Tháng Chín, 2019 by Trần Đức Hiền