Mẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020 – 2021

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/BC-SV-5-TỐT-cấp-Trường.docx" download="all" viewer="microsoft"] MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ…

Continue ReadingMẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020 – 2021

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”; TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG VÀ QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NĂM 2020-2021

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT VÀ TẬP THỂ "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/HSV-QBU_Tiêu-chuẩn-danh-hiệu-“Sinh-viên-5-tốt”-cấp-Trường.pdf" download="all" viewer="google"] QUY CHẾ XÉT CHỌN…

Continue ReadingQUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”; TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG VÀ QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NĂM 2020-2021

KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát, đánh giá sinh viên đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020- 2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM Thời gian: Khảo sát tin học & Ngoại ngữ: từ 16h30 ngày 4/1/2021. Khảo sát thể lực: 7h00 ngày 5/1/2021. Địa điểm: Khảo sát tin học…

Continue ReadingKẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát, đánh giá sinh viên đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020- 2021

Mẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt 2020 và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020

Công văn hướng dẫn giới thiệu sinh viên 5 tốt  và giải thưởng sao tháng giêng năm 2020 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/CV-gioi-thieu-SV-5-tot-Tap-the-SV-5-tot-Sao-Thang-Gieng-năm-2020.doc" download="all" viewer="microsoft"] Mau-bao-cao-thanh-tich-SV-5-tot-va-TT-SV5T-2020 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mau-bao-cao-thanh-tich-SV-5-tot-va-TT-SV5T-2020-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] Mau-BC-thanh-tich-GT-Sao-Thang-Gieng-2020 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mau-BC-thanh-tich-GT-Sao-Thang-Gieng-2020.xls"…

Continue ReadingMẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt 2020 và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020

Diễn đàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022″

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ…

Continue ReadingDiễn đàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022″

Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020

Ngày 2.8.2020 Đoàn trường đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì cộng đồng năm 2020 tại xã Tân…

Continue ReadingLễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020