Tháng Tư 18, 2022

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/4 8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường HT, PHT và TK Phòng khánh tiết HT 9h00 Hội nghị góp ý xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHQB giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 BCĐ, Trưởng...