Tháng Tư 29, 2022

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 02/5 Nghỉ bù lễ Ngày Chiến thắng 30/4 Ba 03/5 Nghỉ bù Ngày Quốc tế lao động 01/5 Tư 04/5 8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK Phòng  CTHĐT HT 14h00   Năm 05/5   8h00 Tiếp công dân...