Tháng Năm 3, 2022

Day

Sáng ngày 27/04/2022, tại phòng họp tầng 3 – nhà Hiệu bộ, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử – Địa lý, mã số 7140249 của Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành làm việc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự buổi thẩm định...