Tháng Mười Hai 25, 2022

Day

Ngày 24/12/2022, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học tỉnh Quảng Bình tổ chức “Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022”. Hội thi nhằm phát động phong trào học tập, tìm hiểu...