Tháng Mười Hai 27, 2022

Day

Trường Đại học Quảng Bình đã có nhiều hoạt động, sự kiện ấn tượng trong năm 2022, là tiền đề để Nhà trường tiếp tục phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo. Trường Đại học Quảng Bình trân trọng giới thiệu 7 sự kiện và thành tích tiêu biểu của Nhà trường trong...