Tháng Ba 14, 2023

Day

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Ngày 12/3/2023, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hóa tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS...