Tháng Ba 19, 2023

Day

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Kế hoạch số 267- KH/ĐTN ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quảng Bình về việc triển khai tháng thanh niên 2023. Ngày 17/3/2023 Đoàn trường Đại học Quảng Bình đã phát động đồng loạt triển khai Ngày...