Tháng Tư 21, 2023

Day

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND tỉnh QB về Tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Sáng ngày 21/4/2023 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học...
Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-ĐHQB ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc thành lạp đội bóng chuyền nam tham gia giải bóng chuyền truyền thống công nhân, viên chức lao động lần thứ 26 năm 2023. Tham dự giải lần này có tất cả 18 đội bóng chuyền nam nữ trong toàn tỉnh...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ   Hai 24/4 8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH 9h00 Họp về khám sức khỏe cho Lưu học sinh Lào Trưởng, phó P. Chính trị và QLSV (Thuận); trưởng, phó...