Tháng Tư 26, 2023

Day

Ngày 24/4/2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế bền vững tại địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quảng...