Tháng Năm 12, 2023

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ   Hai 15/5 8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH 14h00 Họp về đào tạo Liên thông VB2 K63 BGH; TP. Đào tạo; Trưởng các Khoa và GV chủ nhiệm các...
Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023; Thực hiện hợp đồng tư vấn ngày 29/06/2022 giữa tổ chức CRS và Trường Đại học Quảng Bình. Ngày 11/5/2023, Nhà trường đã triển khai tập huấn cho giảng viên về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên. Tham dự...