Tháng Tư 25, 2024

Day

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 và Kế hoạch số 76/KH-KSP ngày 16 tháng 4 năm 2024, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Phòng Hội thảo – Trung tâm Học liệu, Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa....
Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2024, Khoa CNTT đã tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 17 tại phòng hội thảo tầng 3, nhà D, trường Đại học Quảng Bình. Đến tham gia Hội nghị có các đại biểu từ phòng Khoa học công nghệ – Đối ngoại, trưởng khoa CNTT TS....