Tháng Năm 2, 2024

Day

Ngày 26/04/2024, Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường lần thứ XI và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Thông qua dự thảo Đề án vị trí việc làm của...