Tháng Sáu 4, 2024

Day

Thực hiện Kế hoạch số 871/KH-ĐHQB ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Bình về việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh Khóa 64 tại Trường Đại học Quảng Bình, ngày 03 tháng 06 năm 2024 Lễ khai mạc khóa học Giáo dục...