Tháng Sáu 26, 2024

Day

Ngày 26/06/2024, Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra nhằm báo cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng Trường lần thứ XII và phương hướng, nhiệm vụ Quý 3 năm 2024. Hội nghị Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020...