Chuẩn đầu ra

Category

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249 Yêu cầu năng lực Xem và tải tại đây Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học...
1. Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 2. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 3. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tải chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp CDRNN
Tải chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Trung Quốc CDRTQ