Tháng Tư 27, 2022

Day

Tên ngành: Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Mã số: 7140249 Trình độ đào tạo: Đại học Đề án đăng ký mở ngành
Tên chương trình: Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo:  Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education); Mã số: 7140249 Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249 Yêu cầu năng lực Xem và tải tại đây Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học...