Tháng Năm 13, 2022

Day

1 BIEU MAU 18C – SU PHAM LICH SU BIEU MAU 18C – CONG NGHE THONG TIN BIEU MAU 18C – DIA LY HOC BIEU MAU 18C – GIAO DUC MAM NON BIEU MAU 18C – GIAO DUC THE CHAT BIEU MAU 18C – GIAO DUC TIEU HOC BIEU MAU 18C – KE TOAN BIEU...
BIỂU 18 – CD T.Trung 2020 (K61) BIỂU 18 MỤC C – CD T.Trung 2020 (K60) BIỂU 18 MUC C CONG NGHE THONG TIN BIEU 18 MUC C GIAO DUC THE CHAT BIỂU 18 MỤC C NGÀNH ĐỊA LÝ HỌC BIỂU 18 MỤC C NGÀNH MẦM NON BIỂU 18 MỤC C NGÀNH TIỂU HỌC BIỂU...
Click vào link dưới đây để tải file đính kèm GIAO DUC THUONG XUYEN PHÒNG ĐÀO TẠO TRUNG TAM HOC LIEU
Sau thời gian dài các hoạt động thể thao, văn nghệ bị gián đoạn do tình hình Covid-19. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tạo động lực học tập cho sinh viên các khoá, Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức cuộc thi “Toả sáng tài năng sinh viên...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 16/5   8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK Phòng khánh tiết Hiệu trưởng 14h00 Nhà trường làm việc với Phòng Quản trị về giảm LĐHĐ vệ sinh BGH; Chủ tịch CĐ; Phòng TC-HC; LĐ Phòng Quản trị, Tổ...