Tháng Hai 14, 2023

Day

Thực hiện các hoạt động của chương trình Tiếng Anh Access khóa 2 năm 2022-2023 do Đại sứ Quán Hoa Kỳ tài trợ, ngày 11/02/2023 Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chuyến ngoại khóa cho học sinh lớp Tiếng Anh Access tại Khu sinh thái Vietgangz Glamping Club Quảng Bình, tại thôn Thuận Vinh,...