Tháng Tám 29, 2023

Day

Ngày 21/8/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 chương trình đào tạo đại học: Công nghệ thông tin, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh...