Tháng Chín 1, 2023

Day

Thực hiện kế hoạch số 1580/KH- ĐHQB ngày 25/8/2023 về việc Tổng kết khóa đào tạo dự bị tiếng Việt cho Lưu học sinh (LHS) tại Trường ĐHQB năm học 2022- 2023. Ngày 30/8/2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức buổi Tổng kết khóa đào tạo dự bị tiếng Việt cho LHS tại Trường...