Tháng Mười 31, 2023

Day

         Thực hiện biên bản hội đàm đã ký kết giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh bạn – nước CHDCND Lào, từ ngày 25/10/2023 đến 27/10/2023, Trường Đại học Quảng Bình trang trọng tổ chức tiếp nhận lưu học sinh Lào sang nhập học tại Trường năm học 2023-2024.    ...