Tháng Mười Một 13, 2023

Day

Thực hiện Kế hoạch số 2023/KH-ĐHQB ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình, chiều ngày 11/11/2023, tại Giảng đường B3 Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 dành cho lưu học sinh nước CHDCND...