Tháng Ba 18, 2024

Day

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-ĐTN ngày 20/2/2024 của Đoàn Trường Đại học Quảng Bình về việc Tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu giải bóng chuyền Nam Thanh niên tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2024. Ngay từ đầu giải đấu, Đoàn trường phối hợp với khoa GDTC & QP đã...
Thực hiện kế hoạch số 18/KH-GDTC ngày 05 tháng 01 năm 2024 về việc tổ chức Câu lạc bộ chuyên môn “rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Giáo dục thể chất” cho các lớp ĐH giáo dục tiểu học khóa 63. Ngày 15 tháng 3 năm...