Tháng Ba 24, 2024

Day

Chiều ngày 21/03/2024, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Khoa học: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”. Đây là hội thảo khoa học thuộc nhiệm vụ khoa học và công...