Tháng Ba 25, 2024

Day

Căn cứ kế hoạch năm học 2023 -2024; Thực hiện hợp đồng tư vấn ngày 29/06/2022 giữa tổ chức CRS và Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường triển khai Kế hoạch Giao lưu về nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho sinh viên với mục đích trang bị cho người...