Tháng Năm 27, 2024

Day

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024. Sáng ngày 24/5/2024, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội...