Tháng Sáu 28, 2024

Day

Sáng ngày 27/6/2024, thực hiện Công văn số 01-CV/BKT của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương  kiểm tra trực tuyến Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024, báo cáo thực hiện các chương trình hành...
Ngày 28/6/2024, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Khoa học: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đặt tên đường phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới”. Đây là hội thảo khoa học thuộc nhiệm vụ khoa học và...
THỨ/ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 01/7 8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH 14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2024 Theo Quyết định P. Họp tầng 3 CTHĐ 15h00 Thông qua kết luận kiểm...