Tháng Bảy 6, 2024

Day

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Quảng Bình, sáng ngày 7/4/2024 tại Hội trường nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, Viện Ngôn ngữ học phối hợp cùng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội thảo...