Tháng Năm 22, 2023

Day

Năm học 2022-2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tiếp nhận 01 Trợ giảng Tiếng Anh, chương trình Fulbright là ông Christopher Fisher Ryan đến công tác tại Trường từ ngày 05/9/2022 đến 30/5/2023. Ngày 22/5/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức buổi Tổng kết và chia tay Trợ Giảng Tiếng Anh Chương...
Ngày 19/5/2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình”. Tham dự hội nghị nghiệm thu có đại diện Sở...