Tháng Tám 15, 2023

Day

Sáng ngày 15/8/2023 tại Trường Đại học Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện...