Tháng Một 2, 2024

Day

Từ ngày 18 – 20/12/2023, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 khai mạc tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị (Hà Nội). Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng...
Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với UBND, Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổ chức bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương...