DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ GIẢI THƯỞNG “ SAO THÁNG GIÊNG” NĂM 2021

Chúc mừng Sinh viên Hoàng Viết Sơn – ĐH GDTH K60 đã xuất sắc nhận Giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2021.

Chúc mừng Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền- DH KT- K60 đã xuất sắc đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021.

“SAO THÁNG GIÊNG” là giải thưởng cao quý của BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam dành cho các cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc trong và ngoài nước.

“SINH VIÊN 5 TỐT” cấp Trung Ương là danh hiệu cao quý của BCH TW Hội Sinh viên VN trao cho các bạn sinh viên giỏi toàn diện trong các mặt: Đạo đức, Học tập, Thể lực, Hội nhập, Tình nguyện.